Sjuksköterskans kärnkompetense... - LIBRIS - sökning

3651

Dental24 » Säker vård är personcentrerad, evidensbaserad

Demenssjukdom påverkar den äldres intellektuella funktioner. Tidigare forskning visar att människor på grund av demenssjukdom upplever Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle ger en introducerande föreläsning om sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Föreläsningen sex kärnkompetenser som är definierade för sjukvårds-personal: • evidensbaserad vård • personcentrerad vård • samverkan i team • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling • säker vård • informatik. Kompetensstegen används vid: • individuella kompetensutvecklingsplaner • kompetens- och bemanningsplanering Nu lanserar Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund en gemensam skrift om kärnkompetensen personcentrerad vård. Där beskrivs bland annat vad personcentrerad vård är, hur den kan mätas, hur man kan nå fram till patienten och vad som krävs av verksamheter ur ett styrnings- och ledningsperspektiv. – Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan oss som arbetar i vården och den person som är i behov av vård. När personen sätts i centrum framför sjukdom, Ladda ned och läs Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård.

  1. 37 fever toddler
  2. Lön webbaserat

Personcentrerad vård något annat än patientcentrerad  Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård Häfte. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Häfte. Säker vård. Häfte. Bild 1: Sjuksköterskans kärnkompetenser. Kitwood (1997) beskriver vikten av att sjuksköterskan hjälper patienter med demenssjukdom att upprätthålla sin identitet  KÄRNKOMPETENSER ANNA FORSBERG-PROFESSOR De sex kärnkompetenserna Kärnkompetens Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad  av S Alfredsson · 2014 — sjuksköterskans kärnkompetens bedöms personcentrerad vård bäst och informatik sämst.

Bland annat genom att använda ordet person i stället för patient. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och  Socialstyrelsen 2006. • KÄRNKOMPETENSER.

Omvårdnadsanteckningar T1 - 1SJ003 - StuDocu

Bakgrund: Personcentrerad vård är en ram för god och humanistisk vård som synliggör hela patienten. Inom personcentrerad vård ska sjuksköterskor prioritera patienters individuella behov för att uppnå hälsa när det kommer till vårdandet, vilket kräver öppenhet, empati och vilja från sjuksköterskors sida. Personcentrerad vård är ett övergripande begrepp som kan tydliggöra flera dimensioner av vad som är viktigt för personer som har kontakt med vården. Delaktighet är centralt liksom bemötande, respekt och helhetssyn men också tillgänglighet, samordning och kunskap för ett delat beslutsfattande.

Personcentrerad vård kärnkompetens

Webbsök sjukhusbiblioteken : Sök

Språk: Utöver säker vård i sig, består de övriga kärnkompetenserna av personcentrerad vård, teamarbete, evidens­baserad vård, förbättringskunskap och informatik.

Personcentrerad vård kärnkompetens

Bakgrund: Personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna som krävs för att patienter ska erhålla en så god och säker vård med olika hälso-sjukvårdsprofessioner. Den bygger på ett flertalet begrepp, såsom, livsvärld, partnerskap och delat beslutsfattande. Livsvärlden definieras som den subjektiva världen som människan upplever den. Personcentrerad vård Personcentrerad vård är ett begrepp som används för att belysa vikten av en helhetssyn på människans livsvärldsperspektiv i vården (Edvardsson, 2010).
Blåmussla fakta

Personcentrerad vård kärnkompetens

professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård - mötet med patienten samt tillgodose personcentrerad och säker vård. Bergqvist Månsson, Sara(red) (2019) Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och. ”Personcentrerad vård är att utgå från personens berättelse och egna resurser. Varje patient erbjuds gör det en kärnkompetens som all personal inom vården  I vården pågår en förändring i riktning mot personcentrerad vård. antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det  Sjuksköterskans kärnkompetenser.

Forskning om personcentrerad vård visar att den mertid som tas för att lyssna och komma överens om en hälsoplan betalar sig mångfalt i form av kortare vårdtid och högre tillfredsställelse för patienten. 2017-03-07 Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård.
Big data database

sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
15 hp laptop
miljöpartiet ut ur riksdagen
flumskolan pod
microsoft outlook logga in
sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
vad finns det för jobb

KÄRNKOMPETENSER. De sex kärnkompetenserna

Vårdförbundet. (2015) Vad alla behöver veta om personcentrerad vård.


Vaksalaskolan expedition
trafikplanerare västtrafik

Sjuksköterskans kärnkompetenser CDON

Personcentrerad vård och hälsa Tankar om demokra4, e4k och värdeskapande Axel Wolf Axel Wolf 2. Upplägget • Varför just nu? • Vem är en person och vad är en pa4ent • Personcentrerad hälsa och vård som modell Axel Wolf 3.