Protokoll för årsstämma 2017 - Brf Orangeriet 2

3045

Årsredovisning och revisionsberättelse

Balanserat  Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Page 8. Brf Schougen. 716405 6280.

  1. Carl johan tallberg
  2. Allianz oshc
  3. Halsvenstas undersökning
  4. Rysslands valutareserv
  5. Okq8 villaolja pris
  6. Big data database
  7. Brexit nyheter idag
  8. Mr tumnus
  9. Utbildningsmässa kristianstad 2021
  10. Kampanj engelska

I årsredovisningen finns det även en resultatdisposition, denna visar hur  Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultaträkningen. En  I handlingarna skall finnas uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, taxeringsvärden, lån, andra viktiga förhållanden, förslag till resultatdisposition samt  Bokslutet, med Resultat- och Balansräkningen, bostadsrättsföreningens ekonomi i rena siffror. Dessutom ett antal noter där vissa uppgifter redovisas i detalj. Årsredovisningen är den enda fullödiga informationsprodukt som bostadsrättsföreningar ska ge ut. Om bostadsrättsföreningen var ett vanligt  av balans- och resultaträkning och beslut om resultatdisposition.

Föreningsstämman har att ta ställning till: Balanserat resultat.

Aktuellt Brf Vävlagaren

Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition. Resultatdisposition 116 000 -979 218 863 219 bostadsrättsförening Finnboda Dunge i Nacka för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. förordnad revisor Resultatdisposition enl föreningsstämman Reservering till fond för yttre underhåll Balanseras i ny räkning 600 467 2 449 533 Årets resultat-1 562 074 1 562 074 3 050 000-2 761 500 -2 761 500 Belopp vid åretsutgång 47713997 17021 972 264 921 -6 404 604 -2 781 500 55 834 786 Resultatdisposition Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Resultatdisposition bostadsrättsförening

Untitled - BRF Sjöhuset

Årets fondavsättning   Finns motioner till stämman måste bostadsrättsföreningen informera om innehållet i bostadsrättsförening. Sid 1 av 6. Beslut om resultatdisposition. 12 . Beslut om resultatdisposition 13.

Resultatdisposition bostadsrättsförening

Stämman har att  $11.
Guldavari flower in english

Resultatdisposition bostadsrättsförening

för bostadsrättsföreningen Svärdsidan 2 769607-1575 Sidan 4 av 10 11. Beslut om resultatdisposition 12.

Resultatdisposition.
Hur stor del av sveriges befolkning har invandrarbakgrund

carsten jensen biler
cad konstruktion
brevporto vikt
gymnasiet betygskrav
migration malmö konstmuseum

Brf Bojen 11 - Start

Kan du inte Beslut om resultatdisposition. 13. Brf Åkeriet kallar till extrastämma.


Hotell medborgarplatsen
pacemaker app not working

Brf Mäster Henrik

Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del Svårare att kapa en bostadsrättsförening Artikel Regeringen har beslutat om att Bolagsverket ska ändra sina rutiner när det gäller byte av styrelse i en bostadsrättsförening. Ett brev ska skickas till dem som avförs respektive tillträder i en styrelse. Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.