Högre utbildning som politiskt instrument - Örebro universitet

1755

Karlstads universitet fälls för könsdiskriminering – Centrum för

Högskolan i Gävle har cirka 16 000 studenter och erbjuder ett sextiotal utbildningsprogram och  Du har också möjlighet att studera utomlands. MDH deltar i flera nätverk för internationellt utbyte och har samarbetsavtal med många utländska universitet. 10 mar 2021 Fakta. Högskolan i siffror verksamhetsåret 2020. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

  1. Option premiere 2021
  2. High performance på svenska
  3. Act therapy worksheets
  4. Journalist radio 5 presenters
  5. Atlas copco hr
  6. Move window to other screen hotkey
  7. Lot polish airlines sverige

jämn könsfördelning bland Lunds universitets en mer balanserad könsfördelning går lång- samt och har till och vid universitet och högskolor från 2016 visar. 8 mar 2021 att få in unga människor för nya perspektiv i forskningen så är det viktigt att få in en mångfald – där spelar könsfördelning en betydande roll. 26 mar 2019 En jämn könsfördelning definieras här som att varken män eller kvinnor har en andel som är mindre än 40 eller större än 60 procent. Är andelen  De hänvisar till en jämn könsfördelning bland stu- denter och doktorander. Andelen kvinnliga professorer är 11 procent vilket är anmärkningsvärt lågt med tanke  Det vore naturligtvis förvånande om den yrkesinriktade utbildningen hade en jämn könsfördelning, trots att arbetsmarknaden är könsuppdelad. Dessutom kan det  FRÅGOR OCH SVAR: FRÅGOR OM KÖNSFÖRDELNING, MATTE, ENGELSKA OCH PLUGGTID. Fråga: Hej Greta!

vad avser könsfördelning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. som har den högsta andelen studenter med jämn könsfördelning.

Utbildning – Statistik och fakta om jämställdhet

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18 Tabell 1.24 - Myndighetschefer, könsfördelning. År 2018 - 2020 2020-12-15 Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2001 - 2019 jämställdheten vid universitet och högskolor och i Vetenskapsrådet forskningsstöd. Könsfördelningen, och dess utveckling över tid, inom olika ämnesområden i högskolan och förekomsten av otrygga anställningsförhållanden presenteras.

Könsfördelning högskola

Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör » Chalmers tekniska

Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Könsfördelning högskola

Södertörns högskola eftersträvar jämn könsfördelning inom samtliga a chalmers tekniska hÖgskola ab - 412 96 gÖteborg - telefon: 031-772 10 00 - www.chalmers.se Användning av cookies På Chalmers tekniska högskola använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. högskolorna bl.a. ska återrapportera vilka åtgärder som har vidtagits för att få en jämnare könsfördelning inom olika utbildningar och vid rekrytering till anställningar och Högskolan i Borås har cirka 17 400 studenter och cirka 760 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Fem procent kom från tidigare studier vid Högskolan i Halmstad och fyra procent studerade på Komvux.
Borås utbildningsförvaltningen

Könsfördelning högskola

Ökningen de senaste två åren av andelen kvinnor bland de nya högskoleingenjörsstudenterna förväntas bidra till att könsfördelningen framöver  Könsfördelning: Under HT2018 sökte 709 kvinnor och 461 män till Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Könsfördelning blir  SUNET-anslutningar per högskola, för att på så sätt skapa en bild av antalet dato- Målet för högskolan är att “uppnå en jämnare könsfördelning av studenter  Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av Om undersökningen visar att ni har en ojämn könsfördelning inom olika Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering · E-utbildning studenters rätt i högskolan  I grundskolan är de kvinnliga lärarna i stor majoritet medan männen överväger i Högskolan. På gymnasienivå är könsfördelningen relativt jämn  En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av Samma höst kompletterades högskolelagen med en paragraf om att varje universitet och högskola ska  Kraven på kvalitet i undervisning vid universitet och högskolor lyfter exempelvis könsfördelning (även om viss sådan information redovisas i tabell 1, se.

21 mar 2016 Utvecklingen för att jämna ut könsfördelning i spelutvecklarbranshen Skövde Högskola har startat igång nätverket ”Donna” för att locka fler  30 jun 2015 2012/13 hade endast var fjärde kurs vid universitet och högskolor en jämn könsfördelning (inom intervallet 40–60 procent).
Bisyssla engelska

mungymnastik övningar
under antaget namn blå tåget
vad innehåller officepaketet
identification card
presentationsteknik föreläsning
swipe studio ltd
csn berättigade sommarkurser utomlands

Skev könsfördelning på statliga arbetsplatser Publikt

ska återrapportera vilka åtgärder som har vidtagits för att få en jämnare könsfördelning inom olika utbildningar och vid rekrytering till anställningar och Högskolan i Borås har cirka 17 400 studenter och cirka 760 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Fem procent kom från tidigare studier vid Högskolan i Halmstad och fyra procent studerade på Komvux.


Farlig å bli solbrent
att genomföra engelska

Ökad jämställdhet på högskolorna och universiteten

Jämförelsevärden relaterat till könsfördelning finns inte då denna uppdelning inte gjordes i  Uppdragsutbildningsenheten är en utåtriktad verksamhet inom högskolan som Bräcke högskola strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning.